บริษัท วิจิตรโฟร์คลิฟท์ พาร์ท จำกัด

บทความ

ตารางการตรวจเซ็ดประจำวัน "รถยกดีเซล"และ "รถยกไฟฟ้า "

22-11-2550 16:54:53น.

    ตารางการตรวจเซ็ดประจำวัน "รถยกดีเซล" 
 1 ตรวจสอบ "เมื่อสวิตซ ์ กุญแจอยู่ตำแหน่งปิด (off)"
     ให้ดูความสะอาดภายนอก เช่นคราบน้ำมัน ฝุ่นเป็นต้น
     ให้ดูรอยรั่วของน้ำหรือน้ำมัน หยดลงพื้นหรือไม่
     ให้ดูน๊อตล้อว่าหลวมคลอนหรือไม่
     ให้ระดับน้ำมันเบรค ไฮดรอลิกและน้ำในหม้อน้ำ
     ให้ดูการทำงานของเบรคมือ
     ถ้าใช้ยางลม ให้ดูแรงลมยางอ่อนไปหรือไม่ ควรอยู่ที่
 2.ตรวจสอน "เมื่อสวิตซ์กุญแจอยู่ตำแหน่งเปิด (on)"
     ดูน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องไม่ต่ำกว่า 80 %
     ดูการทำงานของอุปกรณ์ไฟต่างๆ ถูกต้องหรือไม่ เช่น แตร ไฟเลียว ไฟเบรค ไฟหน้า  ไฟฉุกเฉิน และสัญญาญถอยหลัง เป็นต้น
     ต้องไม่มีหลอดไฟแดงโชว์ ค้างอยู่
3. ตรวจสอบ "ขณะขับเคลื่อน"
    คันโยกต่างๆ ต้องใช้งานได้ตามปกติ
    ทดลองขับเดินหน้า ถอยหลัง ตรวจดูสิ่งผิดปกติ เช่นเสียง การสั่นสะเทือน
    ทดลองเลี้ยวรถดู - พวงมาลัยต้องไม่หนัก
    ทดสอบระบบเบรค
 
***************************************************************************
     ตาราง
การตรวจเซ็ดประจำวัน "รถยกไฟฟ้า "
1 ตรวจสอบ "เมื่อสวิตซ ์ กุญแจอยู่ตำแหน่งปิด (off)"
     ให้ดูความสะอาดภายนอก เช่นคราบน้ำมัน ฝุ่นเป็นต้น
     ให้ดูรอยรั่วของน้ำหรือน้ำมัน หยดลงพื้นหรือไม่
     ให้ดูน๊อตล้อว่าหลวมคลอนหรือไม่
     ให้ระดับน้ำมันเบรค ไฮดรอลิกและน้ำในหม้อน้ำ
     ให้ดูการทำงานของเบรคมือ
     ถ้าใช้ยางลม ให้ดูแรงลมยางอ่อนไปหรือไม่ ควรอยู่ที่
2.ตรวจสอน "เมื่อสวิตซ์กุญแจอยู่ตำแหน่งเปิด (on)"
     ดูความจุ แบตเตอรรี่ ต้องไม่ต่ำกว่า 80 %
     ดูการทำงานของอุปกรณ์ไฟต่างๆ ถูกต้องหรือไม่ เช่น แตร ไฟเลียว ไฟเบรค ไฟหน้า  ไฟฉุกเฉิน และสัญญาญถอยหลัง เป็นต้น
     ต้องไม่มีหลอดไฟแดงโชว์ ค้างอยู่
3. ตรวจสอบ "ขณะขับเคลื่อน"
    คันโยกต่างๆ ต้องใช้งานได้ตามปกติ
    ทดลองขับเดินหน้า ถอยหลัง ตรวจดูสิ่งผิดปกติ เช่นเสียง การสั่นสะเทือน
    ทดลองเลี้ยวรถดู - พวงมาลัยต้องไม่หนัก
    ทดสอบระบบเบรค
*******************************************************************

หวังว่า บทความนี้มีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย
ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านมาณ.ทีนี้